THE SWIMMING POOL

THE SWIMMING POOL 
Feature film 148‘© 1977

THE SWIMMING POOL is a Bulgarian drama film directed by Binka Jelyazkova. It was entered into the 10th Moscow International Film Festival, where it won the Silver Prize.

production company STUDIO ‘BOYANA’
distributed by KOULEV FILM PRODUCTION

director BINKA ZHELYAZKOVA
screenplay HRISTO GANEV
cinematography IVAYLO TRENCHEV
music SIMEON PIRONKOV
art director MARIE TEREZ GOSPODINOVA

cast
KOSTA TSONEV 
YANINA KASHEVA 
KLIMENT DENCHEV 
TZVETANA MANEVA 
PETAR SLABAKOV
GEORGI KALOYANCHEV
VASSIL MIHAJLOV
OLGA KIRCHEVA
STEFAN STEFANOV